“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

nieuwjaarsborrel 2024

We hebben met elkaar geproost op onze samenwerking in het nieuwe jaar met participanten tijdens de nieuwjaarsborrel van Stichting De Omslag.

voor iedereen een plek in de samenleving

Het kan, maar het gaat niet vanzelf. Daarom blijven we ons inzetten om de sociale en solidaire economie in Amsterdam te versterken. De Omslag zit vol kennis en nieuwe ideeën, die we delen met en voor mensen en organisaties die willen bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Site by Alsjeblaft!