"Wij zijn de omslag en we zetten ons in voor een inclusieve samenleving"

Privacy en gegevensbescherming

Visie op privacy
Onder nieuwe en oude wetgeving, privacy is altijd belangrijk geweest voor De Omslag. We hanteren een beleid dat we geen informatie verzamelen die niet essentieel is voor het organiseren van onze diensten en producten.

De privacy van onze participanten, collega’s en partners vinden we erg belangrijk. Voor het organiseren van ons netwerk zijn persoonsgegevens belangrijk. We gaan daar vanzelfsprekend zorgvuldig mee om, conform de eisen die de Europese privacy verordening (AVG) ons stelt. Zie voor betrouwbare informatie over de AVG de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen we en waarvoor
Om ons netwerk en activiteiten te organiseren en u daar goed over te informeren hebben we enkele persoonsgegevens van u nodig zoals uw naam, (zakelijk) adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gebruiken we alleen om u te bereiken en te informeren. Voor de website Jekuntmeer verzamelen en bewaren we de gegevens die u als organisatie of projectbeheerder aan ons heeft verstrekt. Daarnaast kunt u zich zelf aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven.

Met wie delen we uw gegevens
We geven uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Uw gegevens worden alleen gedeeld om u te bereiken, uit te nodigen en te informeren.

Wat als er iets mis gaat?
Als gezegd: we gaan zeer zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Mocht er onverhoopt toch iets fout gaan, dan zullen we dat melden. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hiervoor in 2015 de ‘beleidsregels meldplicht datalekken’ opgesteld. Daar houden we ons aan.

Meer weten, wijzigen of verwijderen
Wilt u meer informatie of uw persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Stuur dan een mail aan info@deomslag.nl.

Cookies
Onze websites deomslag.nl, jekuntmeer.nl en socialezaken.info maken gebruik van cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De sites van De Omslag gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De analytische cookies zijn privacyvriendelijk ingesteld.

De Omslag gebruikt Twitter voor nieuws. Op de site van De Omslag ziet u de Twitter berichten in een zogenaamde ‘feed’. Twitter plaatst daarvoor ook cookies op onze website. Wij hebben geen invloed op eventuele wijzigingen die door Twitter worden doorgevoerd. U kunt zich afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Site by Alsjeblaft!