"Stichting De Omslag is een onafhankelijke, ideële project- en netwerkorganisatie op het gebied van participatie"

  • 15_1.web-bier-2014-01-09-163943

we zijn het netwerk

Netwerkbijeenkomsten van De Omslag zetten op zijn minst aan het denken. Bijvoorbeeld door beleid te toetsen, hiaten op te zoeken en gezamenlijke tot oplossingen te komen. Zeker in deze tijd wordt duidelijk dat het samenbrengen van expertise van verschillende deelnemers belangrijk is. Nog betere afstemming en uitwisseling versterkt.

Site by Alsjeblaft!