“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Een handelingskader voor sociaal aanbesteden

We nodigen experts uit om met ons mee te doen. Zo adviseren we de gemeente Amsterdam en ontwikkelen workshops en tools zoals het handelingskader, met hierin de wettelijke en juridische mogelijkheden voor sociaal aanbesteden.

Het handelingskader biedt handvatten voor aanbestedende diensten en hun inkopers. De Omslag maakte een handelingskader dat vooral praktische en concrete handgrepen biedt voor beleidsmedewerkers en inkoopmedewerkers bij (semi-)overheden.

In het handelingskader wordt een helder kader geschetst voor sociaal inkopen door middel aanbestedingstrajecten waaronder ook (enkelvoudig en meervoudig) onderhands.

[publicatie]

Site by Alsjeblaft!