“Het is onze ambitie om alle Amsterdammers met een beperking onderdeel van de stad te laten zijn.”

  • 16_1.heli-platform-voor-web

platform sociale firma’s

Eind 2012 heeft De Omslag sociale firma’s op de gemeentelijke agenda gezet met het 40_1.121211_defmanifest-investeren-in-sociale-firmas.pdf
Na de gezamenlijk georganiseerde conferentie in maart 2013 is het initiatief genomen om een Platform Sociale Firma’s op te richten.

van agenderen naar een sterke sector

Op 11 oktober 2013 is het Amsterdams Platform Sociale Firma’s officieel van start gegaan. Plannen zijn gepresenteerd, en vooral ook kennis en inspiratie gedeeld. Inmiddels zijn er met behulp van klankbordbijeenkomsten een paar belangrijke thema’s benoemd. Het Platform zal deze samen met de leden uitwerken.

Site by Alsjeblaft!