“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

waardevolle economie

Hoewel regels en middelen soms in de weg zitten, stellen we vast dat er aandacht is voor plaatsen voor mensen met een beperking in de stad. Dat gaat over dagbesteding, vrijwilligerswerk, werk in sociale firma’s. In feite wordt het continuüm van dagbesteding naar werk steeds concreter. Gemeente Amsterdam zet verschillende middelen in om het sociaal ondernemen te stimuleren.

De Omslag verbindt deze middelen graag aan de praktijk. Dat doen we heel letterlijk: door mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen en kennis te laten delen.

De Omslag kan dat doen door haar missie, haar unieke netwerk en werkwijze. Door altijd, zonder uitzondering inclusie en mensen voorop te stellen is het mogelijk de organisatiebelangen en -verschillen te overstijgen. De Omslag heeft een warm netwerk en is niet bang om de handen uit de mouwen te steken. Dat doen we heel praktisch bijvoorbeeld in samenwerking met stichting Doen , Bureau Social Return en team Beschut Werk. We informeren de gemeenteraad en verbinden mensen met elkaar op alle niveaus door het organiseren van netwerkbijeenkomsten en werkbezoeken.

Deze praktische insteek is anders en belangrijk. Het gaat om de empowerment van mensen, en het samen werken aan het versterken van sociaal ondernemers zelf.

Site by Alsjeblaft!