“Het is onze ambitie om alle Amsterdammers met een beperking onderdeel van de stad te laten zijn.”

  • 14_1.web-04do0819

advies

Steeds vaker weten aangesloten participanten en andere opdrachtgevers De Omslag te vinden voor advies bij nieuwe initiatieven of lopende projecten op het gebied van participatie en ondernemen in de zorg.

Of het nou gaat om het opstellen van een strategisch meerjarenplan, het opzetten van een nieuwe dagbestedingsstructuur of de verschuivingen van financieringsbronnen: De Omslag is van vele markten thuis en daardoor in staat om zeer deskundige adviezen te geven. Schroom niet uw idee of probleem bij ons voor te leggen. Wij luisteren en adviseren vervolgens graag.

Site by Alsjeblaft!