“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

deskundigheidsbevordering

Met deskundigheidsbevordering wil De Omslag professionals van zorg- en welzijnsorganisaties goed informeren over alle mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, scholing, werk en ondernemen. Dat doen we op maat.

Deskundigheidsbevordering op maat

Deskundigheidsbevordering kan op maat samengesteld en aangeboden worden. Voorbeelden van trainingen ontwikkeld door De Omslag zijn:

  • voor medewerkers van groepsdetacheringsprojecten (Arkin). Naast het opdoen van methodische kennis leerden deze begeleiders om zich bewust te zijn van de verschillende rollen die zij hebben in hun functie.
  • Een andere training handelde over wet- en regelgeving op het gebied van participatie en is samengesteld in afstemming met het scholingsbureau van Arkin. Met gastsprekers wordt kennis op gedaan van de huidige wet- en regelgeving en ontwikkelingen daaromtrent.
  • In het kader van het project Toegankelijk Welzijn is er met de Ondernemerskring Sociale sector Amsterdam (OSA) deskundigheidsbevordering gegeven om welzijnsorganisaties te trainen op het gebied van bejegening van mensen met psychische problemen.

Deze en andere onderwerpen op het gebied van participatie behoren tot de thema’s van onze trainingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting De Omslag, (020) 486 01 49, of een mail sturen naar info@deomslag.nl.

Site by Alsjeblaft!