“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

jekuntmeer.nl

De website www.jekuntmeer.nl geeft een vrijwel compleet online overzicht van dagactiviteiten in Amsterdam en Utrecht. Het is een actuele site boordevol informatie over activiteiten, scholing en werk.

Het aanbod is goed en snel te vinden. Verwijzende instanties zoals Dienst Werk en Inkomen, UWV en gemeentelijke en hulpverlenende organisaties in de gezondheidszorg kunnen via de website de vraag van de klant nu nog nauwkeuriger beantwoorden met het juiste aanbod. De website bepaalt de ‘matches’, waarna de verwijzer in één oogopslag kan zien of de geselecteerde activiteit geschikt is voor de klant. Ook is het mogelijk direct vanaf de site te mailen met de aanbieder over de beschikbaarheid van het project.

Het publieke deel van de site is voor iedereen toegankelijk, maar natuurlijk vooral bedoeld voor mensen die actief mee willen doen in de samenleving. Met één druk op de knop gaat er voor hen een wereld open vol werkzaamheden, activiteiten en re-integratietrajecten. Het is ondertussen ook voor stadsdelen mogelijk om een subsite te vullen met een overzicht van activiteiten op stadsdeelniveau voor alle bewoners.

Site by Alsjeblaft!