“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

netwerkbijeenkomsten

Onze participanten vormen ons netwerk. Zij zíjn zinvolle zaken. De kracht van dit netwerk versterken we actief. Met kennis, inzichten en uitwisseling tijdens netwerkbijeenkomsten.

De Omslag verzorgt voor haar participanten 8 maal per jaar een netwerkbijeenkomst met afsluitende een netwerklunch. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten inclusief lunch ontvangen de leden een presentatie en relevante informatie van gastsprekers van externe organisaties en kunnen zij met hen van gedachten wisselen. De Omslag zal het niet nalaten om innovatie te prikkelen.

De formule werkt twee kanten op

Beleidsmedewerkers van de gemeente krijgen de mogelijkheid om voor een interessant netwerk beleidsvoornemens te presenteren. Daarbij kunnen zij input geven aan het (participatie) veld van maatschappelijke organisaties en zij ontvangen feedback vanuit de praktijk van deze organisaties.
Anderzijds geven de netwerkbijeenkomsten de managers en directies van de participanten van De Omslag de kans om in korte tijd kennis te nemen van de beleidsvoornemens, daar reactie op te geven vanuit hun eigen organisatie praktijk en te netwerken met collega instellingen tijdens de lunch.

Zo versterken en verbinden we beleid en praktijk. Wilt u ook deelnemen aan deze bijeenkomsten? Neem dan contact met ons op.

Het netwerk is bedoeld voor managers en directie van aangesloten organisaties. Daarnaast houden we contact met een netwerk van teamleiders, coördinatoren en medewerkers op het gebied van dagbesteding, scholing en werk vanuit de GGZ, VGZ, MO en verslavingszorg en welzijn.

Site by Alsjeblaft!