“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Onderzoek TNO: voor begeleiders

TNO voert in opdracht van de gemeente, op initiatief en met ondersteuning van De Omslag, een onderzoek uit naar de effecten van participatie interventies. Lees hier een korte introductie van het onderzoek.

Inmiddels zijn 20 interventie categorieën beschreven en zijn er door de begeleidingscommissie en onderzoeker 8 geselecteerd. Deze selectie is tot stand gekomen op basis van op voorhand geformuleerde criteria, inclusief onderzoekstechnische voorwaarden (zoals voldoende instroom van nieuwe cliënten).

Voor het afnemen van de vragenlijsten vraagt TNO hulp van de begeleiders die het dichtst bij de cliënten staan. Op deze plaats willen we graag de benodigde informatie ontsluiten:

Voor begeleiders hier een directe link naar de vragenlijst

Resultaten afgerond
De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels afgerond.
De opzet en resultaten van het onderzoek van TNO zijn vastgelegd in drie rapporten:
TNO Rapport effectiviteit participatie bevorderende interventies GGZ doelgroep
TNO Baseline Rapport Interventies Participatie GGZ Doelgroep Amsterdam
De Omslag TNO Beschrijving interventies totaal

Klik hier om naar de pagina te gaan met alle resultaten.

Meer weten? Neem contact op met Jeanice Westerhout.

Site by Alsjeblaft!