“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Participatiegids.nl

De participatiegids voor professionals komt voort uit het actieonderzoek De Groene Golf. Belangrijke conclusie daaruit was dat het handelen van participatie professionals het verschil kan maken. Deze Participatiegids is er daarom met inspiratie, informatie en praktijkvoorbeelden om professionals versterken. Mogelijk gemaakt met steun van de gemeente Amsterdam.

bevindingen actieonderzoek

De participatiegids is voortgekomen uit het actieonderzoek “de Groene Golf”. Het actieonderzoek ging medio 2016 op zoek naar obstakels in het sociaal domein die de participatie van Amsterdammers belemmeren. Dit heeft veel kennis, inzicht en praktijkvoorbeelden opgeleverd. Naast de verwachtte ‘systeemfouten’, zoals niet-passende regels en beleid, werd duidelijk dat de professional zelf een belangrijke schakel is in het wegnemen van obstakels voor participatie. Tijd, kennis, netwerk en handelingsruimte zijn essentieel om maatwerk te kunnen leveren.

Nu in een gids

Op de resultaten van het onderzoek is de website Participatiegids voor professionals gebouwd. Ter versterking van de professional vind je hier inspiratie, tools, veel praktijkvoorbeelden en informatie, maar ook actualiteit en interactieve bijeenkomsten:

Mogelijk gemaakt met steun van de gemeente Amsterdam.

Site by Alsjeblaft!