“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

samen voor participatie

De Omslag werkt aan zinvolle zaken. Voor Amsterdammers met een beperking. Voor onze participanten. Voor en met mensen en bedrijven die willen bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Site by Alsjeblaft!