“Het is onze ambitie om alle Amsterdammers met een beperking onderdeel van de stad te laten zijn.”

  • 2_1.jkm

jekuntmeer.nl

MEER doen, leren, betekenen, geven, beleven, samen! www.jekuntmeer.nl is dé site voor vraag en aanbod in passend werk, opleiding en activiteiten in Zorg & Welzijn.

lees meer

  • 1_1.part

participatiemarkt

De Amsterdamse Participatiemarkt is de plaats waar vraag en aanbod op het gebied van Leren | Werken | Doen | Hulp voor kwetsbare groepen samenkomt. We spreken ook wel van de live versie van www.jekuntmeer.nl.

lees meer

  • 3_1.sz

sociale zaken

Sociale firma’s en projecten kunnen werk en dagbesteding bieden tegen lagere publieke kosten. Wat zij daarvoor nodig hebben? Klanten en opdrachtgevers! De website www.socialezaken.info biedt een overzicht van de sociale zaken in Amsterdam.

lees meer

Site by Alsjeblaft!