“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

De kracht van samenkomen

Sociale ondernemingen? Ze zijn echt de helden in de verhalen over de crises die Europa en de rest van de wereld nu doormaken. De Omslag ging op zoek naar antwoorden in ons buurland Belgie.

Op 12 en 13 februari kwam De Omslag samen met een dynamische groep sociaal ondernemers in Luik voor een belangrijke conferentie over de Sociale Economie. Dit evenement vond plaats onder de vlag van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en trok meer dan 500 geïnteresseerden. Wetenschappers, ministers, en vertegenwoordigers van de Europese Commissie kwamen samen om te discussiëren over de cruciale rol van de sociale economie in de huidige overgangsperiodes die Europa doormaakt.

De sociale economie: ondergewaardeerd maar onmisbaar
Tijdens de conferentie kwam een belangrijke vraag naar voren: “Zijn we te bescheiden als sociale economie?” Het antwoord is een duidelijke ja. Sociale ondernemingen zijn dé oplossing voor de crises waarmee Europa en de wereld op dit moment geconfronteerd worden. Ze spelen een sleutelrol in essentiële transities zoals de groene en digitale transitie, en het streven naar een eerlijke economie. Het is tijd dat we onze stem verheffen en de unieke waarde van de sociale economie erkennen, ver buiten onze eigen kringen.

Een routekaart voor de toekomst
De conferentie was niet alleen een plek voor discussie, maar ook voor actie. Op de tweede dag werd een ambitieus plan gepresenteerd om de sociale en solidaire economie in Europa te versterken: de “Roadmap of Liege”. Dit plan benadrukt de noodzaak om de sector te ondersteunen door investeringstekorten aan te pakken, kennis over de sociale economie te vergroten, en betere wettelijke structuren en beleid te implementeren. Het is een oproep aan alle Europese landen om de obstakels voor sociale ondernemingen op te ruimen en samen te werken aan een welvarender, rechtvaardiger Europa.

Download hier het manifest en ontdek hoe we samen de toekomst van de sociale economie in Europa kunnen vormgeven.

Site by Alsjeblaft!