“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

sociale zaken

Ga naar de web pagina voor sociaal ondernemen in Amsterdam

Amsterdam kreeg met de decentralisatie van AWBZ naar Wmo de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning en participatie van een grote groep mensen. Er zijn echter minder middelen beschikbaar dan voorheen uit de AWBZ om dit te bieden. Sociale firma’s hebben naast de ondernemersdoelstelling, de doelstelling om (vrijwilligers)werk te bieden aan mensen met een (arbeids)beperking. Met deze arbeidsplaatsen kunnen zij de gemeente helpen bij de ondersteuning van de groep mensen met een beperking. Daarvoor is het nodig dat de sector groeit, dat er meer werk komt voor sociale firma’s en participatieprojecten in Amsterdam.

De Omslag heeft sociaal ondernemen op de agenda gezet. En met succes. Na een manifest, conferentie en de oprichting van een Amsterdams Platform Sociale Firma’s, heeft De Omslag laten zien wat er allemaal mogelijk is om sociale firma’s en sociaal ondernemen te versterken. Doel is om zo de (arbeids)participatiemogelijkheden van kwetsbare mensen te behouden en zelfs te vergroten. Inmiddels is met succes een digitale etalage voor sociale firma’s en projecten gelanceerd: www.socialezaken.info en wordt met de gemeente samengewerkt aan het bevorderen van inkoop, maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return.

Voor meer en actuele informatie verwijzen we naar het gedeelte van de website voor sociale firma’s het Amsterdamse Platform Sociale Firma’s

Site by Alsjeblaft!