“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

De Omslag in actie

Het coronavirus heeft ons land in zijn greep. Onze participanten zijn er voor de mensen in kwetsbare situaties die van hulp afhankelijk zijn, of zich juist nu eenzaam voelen. De Omslag zet zich in om kennis te delen en knelpunten te agenderen waar dat kan en moet. Hier vind je de juiste informatie.

We delen jullie initiatieven en kennis via de websites: participatiegids voor professionals, het platform sociale firma’s, Jekuntmeer.nl en natuurlijk via het nieuws van De Omslag.

De Omslag heeft als kennisnetwerk de functie om de verschillende initiatieven en informatie te verzamelen en te delen. Dat doen we voor verschillende groepen en middels verschillende kanalen.

voor professionals

Voor beroepskrachten die werken in direct contact met cliënten is het belangrijk te weten waar ze alternatieven voor dagbesteding kunnen vinden. Daarnaast delen we kennis over hoe je contact met je cliënten kunt onderhouden, zodat ze zich ondersteund weten.
Op de website participatiegids.nl vind je alle informatie onder actueel.

voor sociale firma’s

Sociale firma’s kennen naast de gevolgen voor hun werknemers en deelnemers, ook ondernemersrisico’s zoals bedrijfscontinuïteit en omzetverlies. De Omslag inventariseert op dit moment de knelpunten en zorgt ervoor dat deze direct bij de gemeente bekend en geagendeerd worden.
Voor sociaal ondernemers verzorgt De Omslag een actuele pagina platform sociale firma’s met informatie en berichtgeving.

voor participanten en aanbieders dagbesteding

voor de aanbieders van dagbesteding verzorgt De Omlag een actief overleg over de continuïteit van zorg en ondersteunen. In online overleg verzamelen we knelpunten en zorgen we voor overleg met de gemeente. Actuele informatie is te vinden onder nieuws.

voor mensen die ondersteuning nodig hebben

Voor de mensen die nu geen opvang of ondersteuning hebben worden op een aantal plaatsen alternatieven en hulpaanbod bijgehouden. Op Jekuntmeer.nl werkt De Omslag aan een actueel overzicht van alternatieve dagbesteding en hulp. Hiertoe is ook een filmpje gemaakt met uitleg hoe je de alternatieve dagbesteding, tips en hulp kunt vinden.

Aanvullingen of meer informatie: neem contact op met Jeanice Westerhout: jeanice@deomslag.nl.

Site by Alsjeblaft!