“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

No green deal without a social deal!

De Europese commissie organiseerde een onderdeel van de conferentie waarin duurzaam en sociaal bijeengebracht werden: is groen ook sociaal? Corine van de Burgt, voorzitter van ENSIE nam plaats in het panel rond deze vraag. Zij belichte de goede voorbeelden zoals Groupe Terre, Breedweer en Edu Click.

European Green Deal: Is de green deal a social deal?

Corine van de Burgt licht toe hoe er in Europa al veel bedrijven zijn die de combinatie maken en zowel arbeidsintegratie als ook duurzaamheid als doel hebben. Zij staan voor zowel duurzaam als sociaal, en regelen participatie en impact als vanzelfsprekend. Bovendien is duurzaam, eerlijk en sociaal ook innovatief.

Work Integration Social Enterprises hebben zo een vijfvoudig voordeel: duurzaam, innovatief, democratisch, toegankelijk en digitaal duurzaam.

Hoe is het mogelijk dat we inkopen zonder sociale impact?

Het moet beginnen bij de overheid, daarmee kan het groeien. Lokale overheden hebben moeite om de sociale doelstellingen te implementeren, werd al eerder gezegd. Men is bang om enkelen te bevoordelen ten opzichte van de markt. Hoe kunnen we lokale overheden enthousiast krijgen?

Advies: blijf erover in gesprek

Inkopers worden in de praktijk ‘gestraft’ als ze niet gaan voor de laagste prijs. Ander opvallend aspect: de inkopers kennen elkaar niet. Zij werken gescheiden over verschillende afdelingen. Dit werk kan beter, zeker als de schotten doorbroken worden.
Je moet het 10 keer gehoord hebben, dan 60 keer proberen en dan is het normaal. De Europese commissie werkt hier hard aan. Investeren in WISEs vergroten de kansen voor zowel het milieu als de mensen.

No green deal without a social deal!

Download hier het verslag van de sessie “Is de green deal a social deal?”

Site by Alsjeblaft!