“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Terugblik Week van de participatie 2020

Terugblik Week van de participatie 2020

We kijken terug op een succesvolle eerste editie van de Week van de participatie: een week met maar liefst 60 sessies waar meer dan 1.300 mensen zich op inschreven. Wat een superweek!

lees meer
Meetellen Utrecht zoekt projectmedewerker

Meetellen Utrecht zoekt projectmedewerker

Meetellen in Utrecht geeft mensen een stem via het doen van onderzoek. Dit gebeurt o.a. middels een panel van 400 Utrechtse leden die hun ervaringen en mening delen via vragenlijsten, diepte-interviews of klankbordgroepen. Het panel bestaat uit mensen die ervaringen hebben met hulpverlening of op andere wijze extra ondersteuning nodig hebben.

lees meer
Week van de participatie 2021

Week van de participatie 2021

Organisaties in Amsterdam openen van 17 t/m 20 mei digitaal hun deuren. De Week van de participatie wordt georganiseerd voor participatieprofessionals en vrijwilligers werkend in het sociale domein. Om zo kansen voor participatie te vergroten. We organiseren vier dagen lang verschillende online sessies. Blok alvast je agenda!

lees meer
Openingswebinar Week van de participatie 2021

Openingswebinar Week van de participatie 2021

Wanneer leren we het nu eens? Met een webinar over vertrouwen en relaties opent de Week van de participatie op maandag 17 mei om 09.30 uur. Want, urgent is het wel; het bieden van tegenmacht tegen al te rechtlijnig rechtmatig- en doelmatigheidsdenken. Hoe raakt het jullie? Heb je ook te maken met botsende waarden? Meld je snel aan!

lees meer
sociaal is het nieuwe duurzaam

sociaal is het nieuwe duurzaam

Sociale economie is een terrein waar De Omslag al vanaf 2012 succesvol op acteert. Als erkende schakel tussen (praktijk)kennis en ontwikkelingen op Europees, landelijk en regionaal niveau zorgt De Omslag voor aandacht en actie. Het streven is om voor sociale economie dezelfde beweging te creëren als voor duurzame economie.

lees meer
inkopen met impact bij de gemeente amsterdam

inkopen met impact bij de gemeente amsterdam

De Omslag zet zich al enige tijd in om het sociaal inkopen binnen de gemeente Amsterdam hoog op de agenda te krijgen. Doel is om voor sociale economie dezelfde beweging te creëren als voor duurzame economie.

lees meer
Week van de participatie 2021

Week van de participatie 2021

Het programma van de Week van de participatie van maandag 17 tot en met donderdag 20 mei is bekend!
Er is een webinar, een programma met diverse workshops en een debat. Kies de bijeenkomsten waaraan je wilt deelnemen en stel zo je eigen weekprogramma samen. Meld je snel aan!

lees meer
Samen met de mensen waar het om gaat

Samen met de mensen waar het om gaat

Naast het sociale aspect richt De Omslag zich op een sterke solidaire economie. Daarbij ligt de focus nadrukkelijk op mensen in kwetsbare posities en hun stem. Ervaringsdeskundigheid benutten biedt kansen en past in de huidige tijdgeest. De Omslag richt zich met haar kennisnetwerk (lokaal, landelijk en Europees) op drie speerpunten.

lees meer
kennis en netwerk

kennis en netwerk

De kern van stichting De Omslag is het netwerk. Door kennis te verbinden aan de praktijk en deze te verrijken met analyse en onderzoek zorgen we ervoor dat die kennis ook daadwerkelijk wordt gedeeld.

Door dichtbij en vanuit de praktijk te werken kan concrete praktijkervaring inzichtelijk gemaakt worden. Maar De Omslag doet meer dan dat. Iedereen die onderdeel uitmaakt van het kennisnetwerk van De Omslag profiteert en haalt er iets nieuws uit.

lees meer
Site by Alsjeblaft!