“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

van kan niet naar kan wel

van kan niet naar kan wel

Vanaf vandaag is dit het motto in onze beweging, op weg naar een conferentie op 15 februari 2022. Daar en dan komen we samen en maken we gezamenlijk de balans op. Met een programma van (toegepaste) kennis en uitwisseling.
Doe mee en deel je kennis of schrijf je in!

lees meer
Social Economy Action Plan

Social Economy Action Plan

In december lanceerde de Europese Commissie het Social Economy Action Plan (SEAP). Hiermee geeft de Commissie aan dat men de komende jaren zich inzet voor het versterken van de sociale economie.

lees meer
Een beweging in gang brengen

Een beweging in gang brengen

We werken aan een kennisnetwerk voor social impact: kennis maken en verspreiden en zo de beweging naar meer sociale impact versterken. Dat doen we onder andere door expertise te verzamelen en experts uit te nodigen om met ons mee te doen. Zo adviseren we de gemeente Amsterdam en ontwikkelen workshops en tools zoals het handelingskader.

lees meer
Workshop inschrijven op een aanbesteding

Workshop inschrijven op een aanbesteding

Als (semi) overheid sociale impact realiseren met het aanbesteden van opdrachten is één ding. Maar succesvol inschrijven als sociale onderneming vraagt ook kennis en aandacht. Workshop gemist? Kijk hem hier terug.

lees meer
Sociale inkoop trechter

Sociale inkoop trechter

De sociale inkooptrechter is gemaakt door De Omslag als een eenvoudige tool die vrijwel overal van toepassing is. Ook in dienst van arbeidsparticipatie van de eigen deelnemers. Speciaal voor twee maatschappelijke organisaties die dat willen, bieden we een gratis ondersteuningstraject aan. Belangstelling gewekt?

lees meer
Een handelingskader voor sociaal aanbesteden

Een handelingskader voor sociaal aanbesteden

We werken aan een kennisnetwerk voor social impact: kennis maken en verspreiden en zo de beweging naar meer sociale impact versterken. Dat doen we onder andere door expertise te verzamelen een bibliotheek voor iedereen te gebruiken. Met daarin bijvoorbeeld een door ons opgesteld handelingskader, met hierin de wettelijke en juridische mogelijkheden voor sociaal aanbesteden.

lees meer
week van de participatie is voorbij gevlogen

week van de participatie is voorbij gevlogen

Hoe kijken we er op terug? Met blijdschap en weemoed. In 12 workshops en 2 webinars gingen we in gesprek met bijna 100 verschillende gasten en meer dan 700 deelnemers. De week is voorbij gevlogen, met alleen maar inspirerende ontmoetingen en kansen om participatie te versterken.

lees meer
waarom investeert de omslag in meetellen?

waarom investeert de omslag in meetellen?

“Met ervaringsdeskundig onderzoek haal je resultaten naar boven die anders gemist worden”, zegt Esmeralda van Naaten van Stichting De Omslag en initiatiefnemer van Meetellen in Amsterdam.

lees meer
Inkopen in het sociaal domein

Inkopen in het sociaal domein

Op 6 april 2021 organiseerde de Gemeenteraad van Amsterdam een expertmeeting over het inkopen in sociaal domein. Het initiatief hiertoe kwam van raadslid Jenneke van Pijpen (GroenLinks). Zij verzocht De Omslag samen met haar deze sessie te verzorgen.

lees meer
Site by Alsjeblaft!