“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

van kan niet naar kan wel

Vanaf vandaag is dit het motto in onze beweging, op weg naar een conferentie op 15 februari 2022. Daar en dan komen we samen en maken we gezamenlijk de balans op. Met een programma van (toegepaste) kennis en uitwisseling.
Doe mee en deel je kennis of schrijf je in!

waarom?

Het besef bij grote groepen mensen is dat we met ons huidige economisch model echt tegen grenzen aan het lopen zijn. De wal keert het schip, het moet echt anders. De planeet kan ons niet meer dragen. Milieuproblemen zoals de opwarming zijn een regelrechte bedreiging voor iedereen: arm en rijk. Dat leidt ons naar solidariteit in voor- (economische groei) en tegenspoed (covid).

Op sociaal terrein ontstaat nu ook bewustwording dat de wal het schip zal moeten keren. Het huidige systeem van sociale uitsluiting werkt niet; het is failliet. Iedereen – overheid, bedrijven, organisaties – zal moeten beseffen dat een product of dienst gefabriceerd en verkocht met behulp van uitbuiting en/of uitsluiting van mensen, niet duurzaam is.

Sociale duurzaamheid gaat over hoe we omgaan met werknemers, met mensen die niet meekomen in de maalstroom van onze economie. We zouden daar fundamentelere systeemkritiek tegenaan kunnen zetten. Het gaat niet over hulp (aalmoezen) maar over kernwaarden als samenleven, democratie, een leefbaar loon, werk als sociale investering en voorwaarde voor erkenning, contact en psychosociale gezondheid.

Op deze manier bekeken gaat het sociale vooraf aan het economische. Een leefbaar sociale (en duurzaam) maatschappij is het doel.

hoofdvraag

Hoe kunnen we een effectieve duurzame sociale beweging in gang zetten?
Wat kunnen we doen om de urgentie duidelijk te maken opdat een effectieve beweging ontstaat? Deze kernvraag hebben we onszelf gesteld.

In het Kennisnetwerk Social Impact werken we aan de beweging naar een Sociale en Solidaire Economie. In die economie doet iedereen mee en is iedereen waardevol. Dat is juist nu noodzakelijk. Om onze samenleving te versterken, moeten we de groeiende tweedeling aanpakken. Werkgevers hebben alle talenten nodig en iedereen heeft talent. Doodzonde om die talenten te verspillen door mensen aan zijlijn te laten staan.

van kan niet naar kan wel

Vanaf vandaag is dit het motto in onze beweging, op weg naar een conferentie op 15 februari 2022. Daar en dan komen we samen en maken we gezamenlijk de balans op. Met een programma van (toegepaste) kennis en uitwisseling.
Doe mee en deel je kennis of schrijf je in!

kader
De conferentie start met invloedrijke sprekers: mensen die aan verandering werken en de voorwaarden voor verandering realiseren. Zij delen met ons hoe zij die verandering realiseren.

Verwacht een programma met vertegenwoordigers van grotere (Europese) sociale firma’s, rijksoverheid, Europese Commissie, hoogleraren, werkgevers en publieksfondsen. En niet te vergeten de duurzaamheidsbeweging: wat kan de beweging naar een meer sociale en solidaire economie van duurzaamheid leren?

thema’s
De beweging en conferentie werkt aan een manifest (het kan wel!) met de volgende onderwerpen.

1 alles moet sociaal

Zonder norm komen we nergens en de urgentie is groot. Daarom de stelling: alles moet sociaal. Naast een debat over deze norm, verdiepen we ons in het waarom, samen met bedrijven die hun producten en productieproces volledig sociaal inrichten. Over inclusief personeelsbeleid, aansturing en democratische processen.

2 alles kan sociaal

Dat het moet kan helder zijn, maar waar zien we dan toch die beren op de weg? Wij denken dat het kan en delen in de voorwaarden en instrumenten: sociaal inkopen, sociaal aanbesteden, sociaal ondernemen en een sociale en solidaire economie.

3 van kan niet, naar kan wel

Keer op keer vinden we voldoende ruimte in beleid, wet- en regelgeving. Hoe brengen we onze bestaande dagelijkse werkelijkheid in beweging? Soms is het een kleine verbinding die het verschil maakt. En soms is een systeemwijziging nodig om verschil te maken. Denk aan nieuw beleid dat nodig is om drempels op te heffen, zoals belastingregels (minder op arbeid, meer op grondstoffen). Hoe komen we van kan niet naar kan wel?!

call to action

Deze aankondiging is een uitnodiging aan alle bondgenoten om deel te nemen aan het Kennisnetwerk Social Impact en met De Omslag het programma samen vorm te geven. Dat kan door input te geven op het hoofdprogramma en/of een voorstel voor een verdiepings-sessie in te dienen.

doe mee!

  • Lees onze oproep voor abstracts: heeft u een idee? Deel het met ons!
  • Dat kan door een abstract in te dienen voor een workshop/sessie waarin u laat zien hoe u met partners impact realiseert, welke drempels u ervaart, welke oplossingen nodig zijn, wat u van anderen leert en nodig hebt.
  • En uiteraard ook door, wellicht met ook met anderen, al vooraf of na de conferentie uw thema te agenderen en daar activiteiten rondom te organiseren.

Heeft u een onderwerp dat past in deze conferentie, en wilt u meedoen door een onderdeel te organiseren: graag ontvangen we een voorstel.
U kunt uw aanmelding tot 19 november 2021 invoeren in het formulier:
aanmelden bijdrage conferentie ‘Het kan wel!’ op 15 februari 2022

U kunt ook contact opnemen met kennisnetwerk.socialimpact@gmail.com .

Download hier de informatie in pdf.

Site by Alsjeblaft!