“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Het kan wel!

Veel mensen staan aan de kant en tellen niet mee, terwijl ze graag willen werken. In een conferentie op 15 februari 2022 vanuit Pakhuis De Zwijger onderzoeken we hoe sociale en solidaire economie hier verandering in kan brengen. Schrijf je nu in.

Is werk een recht?

Hebben mensen eigenlijk recht op werk? Dat is de openingsvraag waarmee we de conferentie Het Kan Wel! starten. Het VN verdrag Handicap dat door Nederland is geratificeerd geeft mensen met een beperking of chronische aandoening recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen.

Op Europees niveau streven we naar een eerlijk en inclusief Europa. De uitgangspunten staan in de Social Pillar of Rights en er wordt ingezet op het stimuleren van sociale economie. Deze Europese ambitie bespreken we onder andere met Agnes Jongerius als vertegenwoordiger van het Europees Parlement.

En wie is nu aan zet?

Aan de Nederlandse overheid de taak om dit kader te vertalen naar beleid op sociaal ondernemen. Wat is de visie en praktijk in Nederland? En wat levert het op?
We vragen Frank Kalshoven om inzicht en ideeën over het investeren in mensen en regels rondom werk. Met de directeur van Cedris, gaan we in gesprek over hoe de overheid zowel een tegenkracht als bondgenoot kan zijn. En betrekken daar de sociaal ondernemers uit de zaal bij.

Het kan wel!

We zien dat een sociale economie ontstaat; sociaal ondernemers die aantonen dat het wel kan. Dat je bijvoorbeeld inderdaad banen kunt creëren voor mensen. Wat kunnen we leren van de voorbeelden die we van heel dichtbij kennen?

Langs de belangrijke thema’s organiseren we verdiepende sessies.

Bekijk hier een overzicht van de sprekers in het hoofdprogramma en de mensen uit de praktijk die hun medewerking geven aan de sessies.

De sessies waaruit u een keuze kunt maken verdelen we in een ronde inspiratie in de ochtend en een ronde verdieping in de middag.

Kunnen we de niche tot norm verheffen?

In verband met de maatregelen rond Covid verwelkomen we u graag vanuit Pakhuis de Zwijger via een online conferentie ruimte. Doe mee met de discussie en leer meer in een programma van verdiepende workshops.
Lees meer of schrijf je direct in.

Site by Alsjeblaft!